Czy jest sens prowadzić akustyczne pomiary? Żeby mieć mapy akustyczne terenu!

Jeśli posiadamy gwarancję, że w miejscu mojej pracy występuje hałas, warto pomyśleć o sposobach, które mogłoby chronić nas i nasze otoczenie przed tym uciążliwym zjawiskiem. Dotyczy to w szczególności ludzi, które zatrudniają innych pracowników, ponieważ mają one obowiązek zagwarantować im odpowiednie uwarunkowania do pracy. Na początku warto się zastanowić, czy występującego hałasu nie da się zredukować. Warto więc sprawdzić mapy akustyczne w urzędzie ośrodki miejskie.

Można to zrobić poszukując metod, które pozwolą ograniczyć wykorzystywania maszyn czy wykonywanie czynności, które powodują hałas, a także przez takie aranżowanie miejsc zatrudnienia, żeby pracownicy w jak najmniejszym stopniu byli na hałas narażeni. Powinno się spróbować rozmieścić miejsca w pracy w taki sposób, ażeby byli oni możliwe najlepiej odizolowani od źródeł hałasu. Jeśli nie jest to możliwe powinno się spróbować sprawić, aby pracownik nie był narażony na wiele uciążliwych dźwięków, niemniej jednak spróbować ograniczyć go do jednego. Dlatego warto pomyśleć o możliwe największym oddaleniu hałaśliwych maszyn od siebie, tak, aby projektowane poprzez nie dźwięki nie nakładały się, ponieważ hałas złożony z różnorakich, synchronicznie występujących dźwięków jest bardziej szkodliwy. Innym sposobem jest ograniczenie czasu przebywania w hałaśliwym miejscu, na przykład. przez stworzenie częstszych a krótszych przeróbek dla pracowników.

Zabezpieczenia techniczne mogą dotyczyć zarówno pracowników, jaki i samych maszyn. Jeżeli już chodzi o te pierwsze, najprostszym i najłatwiejszym w użyciu są odpowiednie słuchawki chroniące słuch. Jeżeli już natężenie hałasu jest większe powinno się wbudować w miejscu pracy specjalną kabinę. Redukcji uciążliwych odgłosów maszyn można dokonać przez zamontowania obudowy albo ekranu dźwiękochłonnego. Jedną z metod jest również montowanie różnego rodzaju tłumików, na przykład. akustycznych. Plusem tego typu narzędzi pomagających wyciszyć hałas jest to, że nie ingerują wprost w funkcjonowania maszyn, a więc nie wpływają na moc, która jest przez nie wytwarzana.

Tags: , , ,

Comments are closed.