Moc akustyczna – pomiar akustyczny

Odróżnia się dwie główne metody pomiarów hałasu związane z miejscem, w którym są stosowane. Dotyczy to hałasu miejsca pracy , a ponadto hałasu powstającego w efekcie uruchamiania maszyn. Pomiar taki przeprowadza się na każdym kroku tam, gdzie przebywają inni ludzie, a zatem nie tylko w miejscach pracy, niemniej jednak również w miejscach życia i rekreacji. Jeżeli już pojawiają się zastrzeżenia, co do zbyt wysokiej emisji hałasu, to pomiar powinien być przeprowadzony dosłownie, jeśli w danym miejscu przebywa niewielka ilość osób czy także hałas jest efektem uruchamiana niewielkiej ilość maszyn albo na mini okres czasu. Wyniki pomiaru powinno się zestawić z panującymi normami i wymaganiami higieny słuchu. Tego typu pomiarów dokonuje się też w wypadku, kiedy zaaranżowanie nowego przedsięwzięcia wymaga sprawdzenia otaczających warunków. Można to zrobić przykładowo przed podjęciem decyzji, co do miejsca zakupu lokalu czy wyboru parceli pod budowę domu. Pomiarów można dokonać w czasie, kiedy chłopcy i dziewczęta przebywają w konkretnym miejscu albo też w momencie, kiedy działania wywołujące hałas odbywają się w danym miejscu. Hałas wytwarzany przez maszyny należy zamierzyć dwoma metodami: po pierwsze zastosować pomiar mierzenia ciśnienia akustycznego, po drugie ma możliwość to być pomiar poziomu mocy akustycznej. Pomiar należy przeprowadzić tam, gdzie przebywają ewentualni pracownicy, czyli w miejscach, których pracują i przebywają. Hałas na stanowisku pracy nie powinien przekraczać 85 decybeli. Dzięki temu pomiarowi można zorientować w emisji hałasu, który powstaje w czasie, kiedy maszyny pracują. Praca ośmiogodzinna nie powinna narażać na hałas wyższy niż 80 decybeli. Mogą być jednak odstępstwa od tej normy, na przykład. w sytuacji kobiet w ciąży dopuszczalne jest tylko 65 decybeli. Niestety, dane Głównego Urzędu Statystycznego podają, że nawet 40 % pracowników ma możliwość być narażonych na negatywny efekt hałasu, ponieważ w ich miejscach pracy jest za głośno.

Tags: , , ,

Comments are closed.