Po co zlecać akustyczne pomiary? Coby posiadać mapy akustyczne terenu!

Jeśli mamy zapewnienie, że w miejscu mojej pracy występuje hałas, warto pomyśleć o sposobach, które mogłoby chronić nas i nasze otoczenie przed tym uciążliwym zjawiskiem. Dotyczy to szczególnie ludzi, które zatrudniają innych pracowników, ponieważ mają one obowiązek zapewnić im odpowiednie warunki do pracy. Na początku warto się zastanowić, czy występującego hałasu nie da się zredukować. Warto więc sprawdzić mapy akustyczne w urzędzie aglomeracje.

Można to zrobić poszukując metod, które pozwolą ograniczyć korzystania z maszyn czy wykonywanie czynności, które powodują hałas, a również przez takie aranżowanie stanowisk zatrudnienia, ażeby pracownicy w jak najmniejszym stopniu byli na hałas narażeni. Należy spróbować rozmieścić miejsca w pracy w taki metodę, żeby byli oni możliwe najlepiej odizolowani od źródeł hałasu. O ile nie jest to możliwe trzeba spróbować sprawić, aby pracownik nie był narażony na wiele uciążliwych dźwięków, niemniej jednak spróbować ograniczyć go do jednego. Dlatego warto pomyśleć o możliwe największym oddaleniu hałaśliwych maszyn od siebie, tak, by wytwarzane przez nie dźwięki nie nakładały się, ponieważ hałas rozbudowany z różnych, synchronicznie występujących dźwięków jest bardziej szkodliwy. Innym sposobem jest ograniczenie czasu przebywania w hałaśliwym miejscu, przykładowo. poprzez stworzenie częstszych a krótszych przeróbek dla pracowników.

Zabezpieczenia techniczne mogą dotyczyć zarówno pracowników, jaki i samych maszyn. Jeśli chodzi o te pierwsze, najprostszym i najłatwiejszym w użyciu są odpowiednie słuchawki chroniące słuch. Jeśli natężenie hałasu jest większe powinno się wbudować w miejscu pracy specjalną kabinę. Redukcji uciążliwych odgłosów maszyn można dokonać poprzez zamontowania obudowy albo ekranu dźwiękochłonnego. Jedną z metod jest też montowanie różnego stylu tłumików, na przykład. akustycznych. Plusem tego typu narzędzi pomagających wyciszyć hałas jest to, że nie ingerują wprost w funkcjonowania maszyn, a więc nie wpływają na moc, która jest poprzez nie wytwarzana.

Tags: , , ,

Comments are closed.