Przemoc akustyczna – pomiary akustyczne

Odznacza się dwie główne metody pomiarów hałasu związane z miejscem, w którym są stosowane. Dotyczy to hałasu miejsca pracy oraz dodatkowo hałasu powstającego w efekcie uruchamiania maszyn. Pomiar taki organizuje się na każdym kroku tam, gdzie przebywają wszyscy, a więc nie tylko w miejscach pracy, ale także w miejscach życia i rekreacji. O ile pojawiają się zastrzeżenia, co do zbyt wysokiej emisji hałasu, to pomiar powinien być przeprowadzony wręcz, jeżeli już w danym miejscu przebywa niewielka ilość ludzi czy także hałas jest skutkiem uruchamiana niewielkiej ilość maszyn albo na niedługi okres czasu. Wyniki pomiaru należy zestawić z aktualnymi standardami i zaleceniami higieny słuchu. Tego typu pomiarów dokonuje się również w wypadku, kiedy zaaranżowanie nowego przedsięwzięcia wymaga sprawdzenia otaczających warunków. Można to zrobić na przykład przed podjęciem decyzji, co do miejsca zakupu domu czy wyboru parceli pod budowę domu. Pomiarów można dokonać w czasie, kiedy mężczyźni i kobiety przebywają w konkretnym miejscu albo również w momencie, kiedy działania wywołujące hałas odbywają się w danym miejscu. Hałas wytwarzany przez maszyny należy zamierzyć dwoma metodami: po pierwsze zastosować pomiar mierzenia ciśnienia akustycznego, po drugie może to być pomiar poziomu mocy akustycznej. Pomiar trzeba przeprowadzić tam, gdzie przebywają ewentualni pracownicy, czyli w miejscach, których pracują i przebywają. Hałas na stanowisku pracy nie powinien przekraczać 85 decybeli. Dzięki temu pomiarowi można zorientować w emisji hałasu, który powstaje w czasie, kiedy maszyny pracują. Praca ośmiogodzinna nie powinna narażać na hałas wyższy niż 80 decybeli. Mogą być jednak odstępstwa od tej normy, przykładowo. w przypadku kobiet w ciąży dopuszczalne jest jedynie 65 decybeli. Niestety, informacje Głównego Urzędu Statystycznego podają, że nawet 40 % pracowników może być narażonych na negatywny efekt hałasu, ponieważ w ich miejscach pracy jest za głośno.

Tags: , , ,

Comments are closed.