W jakim celu zlecać pomiary akustyczne? Żeby posiadać mapy akustyczne…

Jeżeli już mamy gwarancję, że w miejscu naszej pracy występuje hałas, warto pomyśleć o sposobach, które mogłoby chronić nas i nasze otoczenie przed tym uciążliwym zjawiskiem. Dotyczy to w szczególności ludzi, które zatrudniają innych pracowników, ponieważ posiadają one obowiązek zagwarantować im odpowiednie warunki do pracy. Na początku warto się zastanowić, czy występującego hałasu nie da się zredukować. Warto zatem sprawdzić mapy akustyczne w urzędzie miasta.

Można to zrobić szukając metod, które pozwolą ograniczyć zastosowania maszyn czy wykonywanie czynności, które powodują hałas, a też poprzez takie aranżowanie miejsc pracy, by pracownicy w jak najmniejszym stopniu byli na hałas narażeni. Należy spróbować rozmieścić miejsca w pracy w taki metodę, żeby byli oni możliwe najlepiej odizolowani od źródeł hałasu. Jeśli nie jest to możliwe trzeba spróbować sprawić, żeby pracownik nie był narażony na kilka uciążliwych dźwięków, niemniej jednak spróbować ograniczyć go do jednego. Dlatego warto pomyśleć o możliwe największym oddaleniu hałaśliwych maszyn od siebie, tak, ażeby projektowane przez nie dźwięki nie nakładały się, ponieważ hałas kompleksowy z różnych, synchronicznie występujących dźwięków jest bardziej szkodliwy. Innym sposobem jest ograniczenie czasu przebywania w hałaśliwym miejscu, przykładowo. przez zbudowanie częstszych a krótszych zmian dla pracowników.

Zabezpieczenia techniczne mogą dotyczyć zarówno pracowników, jaki i samych maszyn. O ile chodzi o te pierwsze, najprostszym i najłatwiejszym w użyciu są odpowiednie słuchawki chroniące słuch. Jeżeli natężenie hałasu jest większe powinno się wbudować w miejscu pracy specjalną kabinę. Redukcji uciążliwych odgłosów maszyn można dokonać przez zamontowania obudowy albo ekranu dźwiękochłonnego. Jedną z metod jest też montowanie różnego typu tłumików, przykładowo. akustycznych. Plusem tego rodzaju narzędzi pomagających wyciszyć hałas jest to, że nie ingerują wprost w funkcjonowania maszyn, a zatem nie wpływają na moc, która jest przez nie wytwarzana.

Tags: , , ,

Comments are closed.