Wielce precyzyjne mapy akustyczne wykonywane na szybko.

W obecnych czasach mapy akustyczne są wykonywane w większości przypadków, co wynika z przepisów w zakresie różnorodnego prawa, które weszły w życie rok temu.

Zmiany te powiązane są ze bez ustanku wzrastającym poziomem hałasu, który niestety jest nieodłącznym elementem postępu technologicznego, który dokonuje się na świecie. Wyróżniamy zasadniczo trzy rodzaje hałasu: komunalny, komunikacyjny i przemysłowy.

Ministerstwo środowiska , a oprócz tego ministerstwo zdrowia zgodny z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami, określiły ze starannosią dopuszczalny poziom natężenia hałasu w miejscach pracy, w terach zabudowanych, w budynkach mieszkalnych, w centrach miast, a dosłownie w parkach, czy na przedmieściach.

Te dwa ostatnie są najbardziej niebezpieczne, gdyż mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie i dobre samopoczucie osób. Okazuje się bowiem, że nadmierny hałas przyczynia się nie tylko do problemów ze słuchem, ale także do rozwijania się chorób cywilizacyjnych takich jak migreny, stres, brak koncentracji. Niemożność skupienia się na prywatnych myślach jest powodem frustracji, a hałas bezpośrednio przyczynia się do takiego stanu rzeczy. Dlatego także powstaje coraz więcej spółek zajmujących się wykonywaniem pomiarów hałasu. Do przeprowadzenia takich badań potrzebne są odpowiednie, czułe urządzenia pomiarowe oraz dodatkowo ekipy, które posiadają uprawnienia i umiejętności do wykonywania tego rodzaju pomiarów.

Zazwyczaj takie pomiary hałasu przeprowadzane są w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie natężenie hałasu komunikacyjnego w zdecydowanej większości przypadków przekracza dopuszczalne normy. Wtedy konieczne jest wprowadzenie zmian, czy to w infrastrukturze miejskiej, czy w ograniczeniach ruchu samochodów ciężarowych. W dużych miastach wytwarza się specjalne strefy, jak na przykład w Krakowie czy w Warszawie, do których dostęp mają tylko mieszkańcy czy dostawcy sklepów. Duże natężenie ruchu w takich miejscach wpływa destrukcyjnie nie tylko na zdrowie ludzi, niemniej jednak też na stan zabytków na terenie starych miast, czy na środowisko naturalne.

Tags: , , ,

Comments are closed.