Wielce precyzyjne mapy akustyczne wykonywane na szybko.

W teraźniejszych czasach mapy akustyczne są wykonywane w znaczącej liczbie przypadków, co wynika z przepisów w zakresie różnorodnego prawa, które weszły w życie rok temu.

Zmiany te powiązane są ze systematycznie wzrastającym poziomem hałasu, który niestety jest nieodłącznym elementem postępu technologicznego, który dokonuje się na świecie. Wyróżniamy zasadniczo trzy rodzaje hałasu: komunalny, komunikacyjny i przemysłowy.

Ministerstwo środowiska oraz ministerstwo zdrowia w zgodzie z aktualnymi w Unii Europejskiej przepisami, określiły z dużą dokładnością dopuszczalny poziom natężenia hałasu w miejscach pracy, w terach zabudowanych, w budynkach mieszkalnych, w centrach miast, a nawet w parkach, czy na przedmieściach.

Te dwa ostatnie są najbardziej niebezpieczne, gdyż mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie i dobre samopoczucie ludzi. Okazuje się bowiem, że nadmierny hałas przyczynia się nie tylko do problemów ze słuchem, ale również do rozwijania się chorób cywilizacyjnych takich jak migreny, stres, brak koncentracji. Niemożność skupienia się na swoich myślach jest powodem frustracji, a hałas bezpośrednio przyczynia się do takiego stanu rzeczy. Dlatego też powstaje coraz więcej spółek zajmujących się wykonywaniem pomiarów hałasu. Do przeprowadzenia takich badań potrzebne są odpowiednie, nieodporne urządzenia pomiarowe , a ponadto ekipy, które posiadają uprawnienia i umiejętności do wykonywania tego typu pomiarów.

Najczęściej takie pomiary hałasu prowadzone są w dużych miastach miejskich, gdzie natężenie hałasu komunikacyjnego w większości wypadków przekracza dopuszczalne normy. Wówczas konieczne jest wprowadzenie konwersji, czy to w infrastrukturze miejskiej, czy w ograniczeniach ruchu samochodów ciężarowych. W dużych miastach tworzy się specjalne strefy, jak przykładowo w Krakowie czy w Warszawie, do których dostęp mają jedynie mieszkańcy czy dostawcy sklepów. Duże natężenie ruchu w takich miejscach wpływa destrukcyjnie nie tylko na zdrowie osób, niemniej jednak także na stan zabytków na terenie starych miast, czy na środowisko naturalne.

Tags: , , ,

Comments are closed.